Jelenleg 0 online 5564 tagból és 16 látogató olvassa az oldalt.
» A Fiat CODE rendszer

2008. január 02. | Beküldte: Ocsy

A Fiat CODE a Fiat indításgátló (immobiliser) rendszere, amely a gyújtáskulcs gyújtáskapcsolóból történő kihúzása után automatikusan aktiválódik, és megakadályozza a motor beindítását a rendszer deaktiválásáig, amely a gyújtáskulcs gyújtáskapcsolóba való visszahelyezésével és a gyújtás ráadásával történik.

A rendszer elemei:

1. Fiat CODE vezérlőegység: a műszerfal alatti fő biztosítéktábla fedele alatt található
2. Gyűrűantenna: a gyújtáskapcsoló köré van telepítve
3. Motorvezérlő egység (ECU): elhelyezkedése motorváltozat-függő
4. Műszerfali visszajelző lámpa
5. Kulcsok
6. Fiat CODE kártya

A rendszer működésének alapját a rendszer összetevői közötti elektronikus kódok cseréje adja. A gyújtáskulcs elfordításakor a motorvezérlő csak akkor engedélyezi a motor beindítását, ha a Fiat CODE vezérlőtől megkapja az ehhez szükséges kódot, amit viszont az utóbbi csak akkor továbbít, ha felismerte a gyújtáskapcsolóba helyezett kulcs azonosító kódját.


Az egyes rendszerelemek feladatai és működése:


Fiat CODE vezérlőegység

– érzékeli a gyújtáskulcs gyújtáskapcsolóba történő behelyezését és elfordítását
– elektromágneses mező generálásával energiát szolgáltat a kulcs fejében lévő transzpondernek a kulcs elektronikus kódjának átadásához
– veszi a kulcs transzpondere által sugárzott azonosító kódot
– kezeli a kulcs kódjának ellenőrzését és feldolgozását
– kezeli a soros, kétirányú kommunikációt a motorvezérlő egységgel
– kezeli a műszerfali visszajelző lámpa működését
– kezeli a kulcsok kódjának memorizálását
– új motorvezérlő egység beépítésekor vezérli a mester kód (Master Code) memorizálását a motorvezérlő egységbe annak utasítása alapján
– érzékeli a diagnosztikai teszter csatlakoztatását (benzin- vagy elektronikus üzemanyag-befecskendezésű dízelmotoroknál a tesztert a motorvezérlő egység diagnosztikai csatlakozójára kell kötni; mechanikus üzemanyag-befecskendező szivattyúval ellátott dízelmotoroknál a Fiat CODE vezérlőegységnek saját diagnosztikai csatlakozója van)

A Fiat CODE vezérlőegység fő feladata, hogy érzékelje és felismerje a gyújtáskapcsolóba helyezett kulcsot. A folyamatot a motorvezérlő egység indítja, amely a gyújtáskulcs elfordításakor bekéri a Fiat CODE vezérlőegységtől a motor beindításához szükséges ún. mester kódot. Ennek hatására a Fiat CODE vezérlőegység elektromágneses mezőt generál, amely a gyújtáskapcsoló köré telepített gyűrűantenna segítségével aktiválja a kulcsba épített jeladót (transzpondert), ami a kulcs azonosító kódját sugározza rádióhullámokon keresztül. A Fiat CODE vezérlőegység az antennával fogja és feldolgozza a transzponder által továbbított kódot, és összehasonlítja azt a memóriájában tárolt kulcsazonosító kódokkal. Ha a kód vétele és feldolgozása sikeres, és a kód megegyezik valamelyik tárolt azonosítóval, akkor a Fiat CODE vezérlőegység továbbítja a mester kódot a motorvezérlő egységnek, amely annak vétele és ellenőrzése után engedélyezi a motor beindítását (a műszerfali visszajelző lámpa kialszik). Ha a kód vétele sikertelen (pl. az antenna vagy a kulcs transzponderének hibája miatt), vagy a kulcstól kapott kód nincs tárolva a Fiat CODE vezérlő memóriájában, akkor a Fiat CODE vezérlő egy diagnosztikai kódot továbbít a motorvezérlő egységnek a mester kód helyett, aminek hatására a motorvezérlő nem engedélyezi a motor beindítását, a műszerfali visszajelző lámpa pedig égve marad a vezető tájékoztatására az indítási folyamat sikertelenségéről.

Megjegyzés:
a kulcs ellenőrzésének folyamata akkor is folytatódik, ha a kulcsot a gyújtáskapcsolóban gyújtási helyzetből továbbfordítjuk a motorindítási helyzetbe.


Antenna

– ellátja energiával a kulcsba épített transzpondert
– veszi a kulcs transzpondere által sugárzott azonosító kódot

Mivel a kulcs transzponderének hatótávolsága kicsi, az antennának a lehető legközelebb kell lennie a kulcshoz a jel vételéhez. Ezért az antennát úgy alakították ki, hogy gyűrű alakban körbefogja a gyújtáskapcsolót.


Motorvezérlő egység (ECU)

– bekéri a Fiat CODE vezérlőegységtől a mester kódot
– összehasonlítja a kapott kódot a saját memóriájában tárolt kóddal
– helyes mester kód vétele esetén engedélyezi a motor beindítását, egyébként letiltja azt

A motorvezérlő egység a Fiat CODE rendszer alapeleme, mivel ez tárolja a rendszer úgynevezett mester kódját (Master Code). A motorvezérlő egység motorváltozattól függően a következő elemekből állhat:
– elektronikus üzemanyag-befecskendező és gyújtási vezérlőrendszer az integrált befecskendező-gyújtási rendszerrel ellátott benzinüzemű motoroknál
– elektronikus üzemanyag-befecskendező vezérlőrendszer az elektronikus üzemanyag-befecskendező szivattyúval ellátott dízelüzemű motoroknál
– az „electrostop” szelepbe integrált elektronikus berendezés a mechanikus üzemanyag-befecskendező szivattyúval ellátott dízelüzemű motoroknál.

A motorvezérlő egység a gyújtás ráadásakor utasítja a Fiat CODE vezérlőegységet a mester kód visszaadására. A Fiat CODE vezérlőtől kapott kódot összehasonlítja a saját memóriájában tárolt mester kóddal. Ha a két kód egyezik, akkor engedélyezi a motor beindítását. Ha a kódok nem egyeznek meg, akkor a motorvezérlő egység kezeli a vészindítási folyamatot, amit a diagnosztikai teszterrel vagy (benzin- vagy elektronikus üzemanyag-befecskendezésű dízelmotoroknál) a gázpedállal lehet végrehajtani. Utóbbiról részletes leírás olvasható itt: Áramtalanítás, ECU-reset; szükségindítás


Műszerfali visszajelző lámpa

– tájékoztatja a vezetőt a Fiat CODE rendszer állapotáról

A visszajelző lámpa működését a Fiat CODE vezérlőegység kezeli. A lámpa a gyújtás ráadása után az alábbi állapotokat jelezheti:
– röviden (0,7 mp-re) felvillan, majd kialszik: a rendszer felismerte a gyújtáskapcsolóba helyezett kulcsot; normális működés
– villog: a Fiat CODE vezérlőegységben, illetve a motorvezérlő egységben még nincs kód eltárolva (új berendezések esetén)
– folyamatosan világít: háromféle hibát jelezhet:
1. a rendszer nem ismerte fel a gyújtáskapcsolóba helyezett kulcsot, a motor nem indítható
2. a Fiat CODE vezérlőegység és a motorvezérlő egység közötti kommunikáció megszakadt
3. a kulcs memorizálása nem sikerült

Megjegyzés: ha menet közben felvillan vagy folyamatosan világít a visszajelző, az nem jelent feltétlenül meghibásodást. Ilyenkor végre kell hajtatni a rendszerrel egy öndiagnosztikát, amit minden gyújtásráadásnál automatikusan elvégez (emiatt nem kell azonnal megállni; elég, ha a következő indításnál figyelünk a visszajelző állapotára): ha ezután is folyamatosan világít a lámpa, akkor le kell venni a gyújtást, majd legalább 30 mp-es várakozás után újra próbálni. Ha így is marad a hibajelzés, akkor valóban probléma van a rendszerrel, amelynek felderítése szervizben, diagnosztikai teszterrel lehetséges.


Kulcsok

– nyitják/zárják az ajtókat, a csomagtartót és a kesztyűtartót (ha az zárható), valamint a kulcsfejbe épített transzponder segítségével azonosító kódot küldenek a Fiat CODE vezérlőegységnek

Az autóhoz 3 db kulcs tartozik: két kék fejű normál kulcs és egy barna fejű mesterkulcs (Master Key). A kulcsok fejében egy transzponder található, amely egy olyan rádióadó, amelynek működéséhez nem szükséges elem, mivel az energiát a Fiat CODE vezérlő által generált elektromágneses mezőből nyeri. Ezért elem csak azokban a kulcsokban található (gyk. csak azokban kell időnként cserélni; erre a kulcsfejbe épített LED gyors villogása hívja fel a figyelmet a távvezérlő aktiválásakor), amelyekbe gyárilag központi zár távvezérlő vagy riasztó távvezérlő van építve. Tehát: a transzponder működéséhez nincs szükség elemre, és a működését nem befolyásolja a központi zár vagy riasztó távvezérlő elemének kimerülése sem!
A kék fejű kulcsok transzpondere a kulcs saját (csak az adott kulcsot azonosító, egyedi) elektronikus azonosító kódját tartalmazza és sugározza a Fiat CODE vezérlőegység utasítására. Ha a gyújtáskapcsolóba helyezett kulcs azonosító kódját a Fiat CODE vezérlő memóriájában eltárolták, és így az felismeri, akkor a motorvezérlő egység engedélyezi a motor beindítását.
A barna fejű mesterkulcs fejében is van egy transzponder, ami viszont az autó Fiat CODE rendszerének saját kódját, a mester kódot (Master Code) tartalmazza. Ez a kód az, ami a mesterkulcsot, a Fiat CODE vezérlőegységet és a motorvezérlő egységet elválaszthatatlanul összekapcsolja: a rendszer első üzembehelyezésénél, a mesterkulcs memorizálásánál (új autónál, vagy ha meghibásodás miatt mindkét egységet újra kell cserélni) az „üres” Fiat CODE vezérlőegység memóriájában megváltoztathatatlanul eltárolódik a mesterkulcs kódja, a mester kód, amelyet ezután automatikusan átvesz, és szintén megváltoztathatatlanul tárol az „üres” motorvezérlő egység is.
Ha a mesterkulcs kódja a vezérlő egységekben már memorizálásra került, a mesterkulcs segítségével (azzal mintegy a vezérlő memóriájához való hozzáférés jogosultságát igazolva) lehet a Fiat CODE vezérlőegység memóriájában új normál kulcsok elektronikus kódjait rögzíteni (a mesterkulccsal együtt legalább 3 db-ot, összesen legfeljebb 8 db-ot). Erre akkor lehet szükség, ha többen használják az autót, vagy valamelyik (esetleg az összes) normál kulcs elveszett vagy tönkrement, illetve ha lecserélik a zárakat és/vagy a gyújtáskapcsolót, ezért új kulcsokat kell használni az autóhoz a régiek helyett.

Megjegyzés:
a memorizálást minden esetben, az összes használni kívánt kulccsal el kell végezni, nem csak az új kulccsal/kulcsokkal, mivel a memorizálási eljárás során nem újratárolt régi kulcsok kódjait a rendszer automatikusan törli (meggátolva ezzel, hogy az esetleg elveszett/ellopott kulccsal az autó indítható maradjon).

A normál kulcsok memorizálásának menete a következő:
1. Helyezzük be a mesterkulcsot a gyújtáskapcsolóba.
2. Adjuk rá a gyújtást. A műszerfali Fiat CODE visszajelző lámpa 0,7 mp-re kigyullad.
3. Miután a visszajelző kialudt, vegyük le a gyújtást.
Ezzel jeleztük a rendszernek a a memorizálás kezdetét, amihez a jogosultságot a mesterkulcsban tárolt mester kód igazolta.
Ezután 10 mp-en belül:
4. Vegyük ki a mesterkulcsot a gyújtáskapcsolóból.
5. Helyezzük be a tárolni kívánt kulcsot a gyújtáskapcsolóba.
6. Adjuk rá a gyújtást. A műszerfali Fiat CODE visszajelző lámpa 0,7 mp-re kigyullad.
7. Miután a visszajelző kialudt, vegyük le a gyújtást.
8. Vegyük ki a kulcsot a gyújtáskapcsolóból.
Ismételjük meg az 5-8. lépéseket minden egyes tárolni kívánt kulccsal, egyenként 10 mp-en belül. Ha minden kulcsot memorizált a rendszer, folytassuk a 9. lépéssel.
9. Helyezzük be a mesterkulcsot a gyújtáskapcsolóba.
10. Adjuk rá a gyújtást. A műszerfali Fiat CODE visszajelző lámpa 0,7 mp-re kigyullad.
11. Miután a visszajelző kialudt, vegyük le a gyújtást.
12. Ellenőrizzük, hogy minden memorizált kulccsal be tudjuk-e indítani a motort. Ha nem, ismételjük meg az eljárást az 1. ponttól.
A memorizálás sikertelen az alábbi esetekben:
– egymás után ugyanazt a kulcsot próbáljuk memorizálni,
– egy kulcsot a memorizálás kezdete és vége, azaz a mesterkulcs két behelyezése között kettő, vagy több alkalommal próbálunk memorizálni,
– a gyújtás 2 mp-nél hosszabb ideig van ráadva a memorizálás közben,
– a gyújtás 10 mp-nél hosszabb ideig van levéve a memorizálás közben.Ha valamelyik lépést elvétjük, adjuk rá a gyújtást 2 mp-nél, vagy vegyük le 10 mp-nél hosszabb időtartamra, ezzel megszakítjuk az eljárást. Ezután kezdjük újra az 1. lépéstől.
Ha az eljárás során a műszerfali visszajelző lámpa folyamatosan világít, az azt jelzi, hogy a memorizálási procedúra megszakadt. Vegyük le a gyújtást, és kezdjük újra az 1. lépéstől.

Figyelmeztetés:
a mesterkulcsot soha ne használjuk másra (ajtók nyitására, motorindításra), csak a kulcsok memorizálására! Tartsuk biztonságos, védett helyen, soha ne az autóban! A kulcsok, különösen a mesterkulcs az autó elidegeníthetetlen részét kell, hogy képezzék. Ha eladjuk az autót, mindig adjuk át őket az új tulajdonosnak, és ne vásároljunk olyan autót, amihez nincs meg a mesterkulcs! A mesterkulcs nélkül a Fiat CODE rendszer elemein semmilyen javítást, illetve cserét nem lehet elvégezni!


Fiat CODE kártya

– tartalmazza a normál kulcsok titkos kódjait: a kulcs tollának fizikai felépítését leíró mechanikus kódot (ez alapján gyári pótlást lehet kérni, ha valamelyik normál kulcs elvész vagy tönkremegy), és a Fiat CODE vezérlőegység által felismerendő elektronikus kódot
– gyári központizár távvezérlővel vagy gyári riasztó távvezérlővel rendelkező változatoknál a Fiat CODE kártyára kell ráragasztani a távirányító elektronikus kódját tartalmazó matricát

Figyelmeztetés: a Fiat CODE kártyát tartsuk biztonságos helyen, soha ne az autóban! A rajta szereplő elektronikus kódot viszont jegyezzük fel (de ne hagyjuk az autóban!), met szükség lehet rá egy esetleges vészindításhoz (csak integrált befecskendező-gyújtási rendszerrel ellátott benzinüzemű- vagy elektronikus üzemanyag-befecskendezésű dízelmotoroknál). Erről részletesen itt: Áramtalanítás, ECU-reset; szükségindítás A Fiat CODE kártya az autó elidegeníthetetlen részét kell, hogy képezze. Ha eladjuk az autót, mindig adjuk át az új tulajdonosnak, és lehetőleg ne vásároljunk olyan autót, amihez nincs meg a kártya! A Fiat CODE kártya semmilyen módon nem reprodukálható, a gyár sem tudja pótolni!


Mit tehetünk, ha a rendszer egyes részei meghibásodnak/ elvesznek/megsemmisülnek?


Fiat CODE vezérlőegység cseréje

Ha a Fiat CODE vezérlőegység meghibásodik, és ki kell cserélni, akkor két lehetőségünk van: az egyik a gyári, új egység megvásárlása, a másik használt (bontott) vezérlő beszerzése. Mindkét esetben szükség van az eredeti mesterkulcsra!
Új egység telepítése után (a műszerfali visszajelző lámpa új, még kódot nem tartalmazó Fiat CODE vezérlőegységnél a gyújtás ráadása után 2,5 mp elteltével folyamatosan villog), a mesterkulcsot (és természetesen a többi kulcsot is) memorizálni kell. Ennek menetét ld. fent, a kulcsok tárgyalásánál.
Használt Fiat CODE vezérlőegységet csak akkor tudunk beszerelni az autóba, ha azzal együtt kicseréljük a motorvezérlő egységet is, mivel a kettő csak akkor tud együttműködni, ha azonos mester kódot tárol a memóriájuk. A motorvezérlő egység lehet egy gyári új, amely még nem tárol mester kódot (ez beépítés után automatikusan eltárolja a Fiat CODE vezérlőegység mester kódját), vagy használt, ami viszont csak az lehet, ami a Fiat Code vezérlőegységhez tartozott (tehát eredetileg ugyanabban az autóban voltak). Ezen kívül szükség van a hozzájuk tartozó mesterkulcsra, illetve legalább annak transzponderére – a transzponder a mesterkulcs fejének szétpattintásával kiszerelhető, cserélhető –, amelyet át kell tenni a régi mesterkulcs fejébe, mivel a régi kulcsokat csak akkor fogjuk tudni memorizálni az újonnan beszerelt Fiat CODE vezérlőegységben, ha az abban tárolt mester kódot tartalmazza a használni kívánt mesterkulcs.
Ha nincs meg a mesterkulcs, akkor a Fiat CODE vezérlőegység csak a rendszer többi elemével, azaz a motorvezérlő egységgel, a teljes kulcskészlettel, a gyújtáskapcsolóval és a zárakkal együtt cserélhető.


Antenna cseréje

A gyújtáskapcsoló körüli gyűrűantenna meghibásodása esetén a rendszer többi elemétől függetlenül cserélhető.


Motorvezérlő egység (ECU) cseréje

A Fiat CODE vezérlőegység cseréje nélkül csak új, mester kódot még nem tartalmazó motorvezérlő egységet lehet beépíteni. Ez a gyújtás beépítés utáni első ráadásakor automatikusan eltárolja a Fiat CODE vezérlőegység mester kódját.
Ha a Fiat CODE vezérlőegységgel együtt cseréljük a motorvezérlő egységet, akkor a Fiat CODE vezérlőegység cseréjénél leírtak az irányadók.


Műszerfali visszajelző lámpa cseréje

A visszajelző lámpa meghibásodása esetén a rendszer többi elemétől függetlenül cserélhető, hibája a rendszer működőképességét nem érinti, kivéve, hogy nélküle a vészindítási eljárást nem lehet végrehajtani.


Kulcsok (zárak és gyújtáskapcsoló) cseréje, pótlása

Ha valamelyik normál kulcsunk megsérült vagy elveszett, akkor rendelhetünk gyári pótkulcsot a Fiat CODE kártyán található mechanikus kód alapján, vagy annak hiányában szintén a gyártól vásárolhatunk nyers kulcsot, aminek tollát kulcsmásolónál bereszeltethetjük a másik, meglévő kulcs (vagy a mesterkulcs) fogazata alapján. Az új gyári kulcs memorizálásához szükség van a mesterkulcsra.

Megjegyzés:
ha egy normál kulcs elvész, vagy ellopják, akkor mindenképpen végezzük el a kulcsok memorizálását – attól függetlenül, hogy az elveszett/ellopott kulcsot pótoljuk-e –, hogy a hiányzó kulcs kódja, amely esetleg illetéktelenek kezébe került, törlődjön a Fiat CODE vezérlő memóriájából, így ne lehessen használni a motor beindításához! Természetesen az ajtókat ezután is lehet majd vele nyitni; ennek elkerüléséhez az összes zárat (és a gyújtáskapcsolót) is le kell cserélni.

Ha a mesterkulcs nincs meg, akkor az egyetlen lehetőség, hogy a még meglévő kulcsról másolatot, „klónt” készíttetünk erre alkalmas kulcsmásolónál. Ennek elektronikus azonosító kódja meg fog egyezni az eredeti kulcséval, ezért nem kell külön memorizáltatni a vezérlővel. Ellenben, ha a vezérlő valamilyen hiba miatt már nem fogadja el az eredeti kulcs kódját, akkor természetesen a másolat sem fog működni.
Ha egyik kulcsunk sem működik, vagy mindegyik elveszett, és nincs meg a mesterkulcs sem, akkor a rendszer minden elemét ki kell cserélni, kompletten (Fiat CODE vezérlő, motorvezérlő, kulcsok, gyújtáskapcsoló, zárak).Ha az autón a gyújtáskapcsoló és/vagy a zárak cseréjére kerül sor, akkor a régi mesterkulcs birtokában a Fiat CODE vezérlőegységet és a motorvezérlő egységet nem szükséges kicserélni, mivel a mesterkulcs fejében lévő transzponder átrakható az új mesterkulcsba, amivel az új normál kulcsok kódjai már eltárolhatók a Fiat CODE vezérlő memóriájában.
Ha csak a gyújtáskapcsolót kell pótolni, akkor természetesen az ajtózárakat nem szükséges feltétlenül lecserélni, de ebben az esetben a gyújtáskapcsolóhoz és a zárakhoz különböző kulcsokat kell használnunk. Ugyanez a helyzet, ha egy vagy több zárat kell cserélni, de a mesterkulcs nincs meg, mivel ekkor a gyújtáskapcsolót nem tudjuk kicserélni (ehhez memorizálni kellene az új kulcsokat a Fiat CODE vezérlő memóriájában), így ahhoz a régi kulcso(ka)t kell használnunk.
Ha a gyújtáskapcsolót cserélni kell, de nincs meg a mesterkulcs, akkor a gyújtáskapcsolót csak a Fiat CODE vezérlőegységgel, a motorvezérlő egységgel és a kulcskészlettel együtt lehet cserélni (a zárakat a régi kulcsokkal használhatjuk).


Fiat CODE kártya cseréje, pótlása

Az elveszett, megsemmisült Fiat CODE kártya semmilyen módon és formában nem reprodukálható!


© 2008 Gáll István (Öcsy)